เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Auto CPR)
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Drfibrillator)
ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Incubator)
เครื่องส่องหาเส้นเลือดดำ Vien Viewer
เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติสอดแขน (Medical Automatic Electronic blood pressure monitor)
เครื่องมือส่องตรวจหลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกล้อง(Video Laryngoscope)
เครื่องฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(Fetal Doppler) พกพา