ข่าวสาร
และความรู้

ภาวะการนอนกรนและหยุดหายใจระหว่าง การนอนหลับคืออะไร
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA) เป็นภาวะอันตราย สังเกตได้จากการนอนกรนเกิดจากระบบ ทางเดินหายใจส่วนต้นที่แคบลง
นอนกรน ไม่ต้องทนอีกต่อไป
การรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัด การลดน้ำหนัก ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ปรับท่านอน นอนศีรษะสูง นอนตะแคง
BiPAP กับ CPAP ต่างกันยังไง
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาอาการนอน กรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถปรับระดับความดันได้ 2 ระดับ